Wednesday, October 26, 2016

អ្នកភូមិរ៉ាប់ពាន់នាក់សំរុកចូលក្នុងគុក ចាប់បុរសជាជនចាប់រំលោភសំលាប់ម្នាក់ ស្រាតបណ្តើរតាមថ្នល់ហើយអោយមនុស្សម្នាធ្វើរទារណ្ឌកម្មរហូតដល់ស្លាប់


No comments:

Post a Comment