ញាក់សាច់​! ជំលោះក្នុងវង់ស៊ីផឹក ក្មេងស្ទាវម្នាក់​ត្រូវគេចាក់មួយ​ដាវលិច​ធ្លាយចាក់​ពី​ដើមទ្រូងដល់ខ្នង (Video)


No comments:

Post a Comment