ប្រទះឃើញស្ត្រីរូបរាងស្អាតបាទម្នាក់ ដេកស្លាប់អាក្រាតកាយផ្នែកខាងលើ សង្ស័យរំលោភមិនបានសំរេចរិតកសំលាប់ចោល


No comments:

Post a Comment