ស្ត្រីម្នាក់ត្រូវឃាតកររំលោភរួចកាប់មុខដងខ្លួនជាច្រើនកាំបិតរួចអារកសំលាប់ចោល មើលហើយរន្ធត់ពន់ពេក


No comments:

Post a Comment