ប្រទះឃើញយុវជនម្នាក់ទៀតហើយ ត្រូវបានគេវាយឡើងខ្ទិចមុខរួចយកសពមកទំលាក់ចោលនៅគំនរសំរាមមួយកន្លែង


No comments:

Post a Comment